TŁOK - doradztwo projektowe

Data rezerwacji
-
Kategoria zasobu
Sala komputerowa

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich