Jak podpisać umowę współpracy z Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro?

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich