Zapisz się do Toruńskiej Bazy Wolontariatu [WIDEO]

1223

Pomoc potrzebującym i rozwijanie własnych pasji to główne motywy filmu promującego wolontariat w Toruniu. To część kampanii promocyjnej nowo utworzonej Toruńskiej Bazy Wolontariatu.

Strona internetowa www.2pietrotorun.pl/wolontariat ułatwia współpracę między wolontariuszami, a organizacjami pozarządowymi. Znajduje się tam m.in. formularz rejestracji użytkownika: wolontariusza lub organizatora wydarzenia. Wybierając opcję organizatora mamy możliwość utworzenia wydarzenia, do którego wskazujemy liczbę, rodzaj czy predyspozycje potrzebnych do pomocy wolontariuszy. Wybierając rejestrację jako wolontariusz mamy możliwość zaprezentowania swojego profilu potencjalnym organizatorom oraz wyboru interesującego nas wydarzenia, na rzecz którego chcemy świadczyć pracę. Niezależnie od roli możemy elektronicznie skontaktować się z odbiorcą. Na wskazane konto wpłynie informacja o gotowości do podjęcia wolontariatu na wydarzeniu lub o wybraniu wolontariusza przez organizatora. Nowoczesne narzędzie informuje użytkowników za pomocą newslettera o pojawiających się nowych informacjach na portalu, a w przypadku wolontariuszy dodatkowo powiadamia o nowych wydarzeniach.

W minutowym filmie 17-letnia wolontariuszka Julia opowiada o swojej pracy  w schronisku, pomocy osobom starszym czy uczestnictwie w wydarzeniach sportowych i kulturalnych.  Julia zachęca odbiorców do rejestracji w  Toruńskiej Bazie Wolontariatu. Strona www.2pietrotorun.pl/wolontariat  powstała z myślą o łączeniu osób i instytucji potrzebujących pomocy z osobami, które taką bezinteresowną pomoc mogą nieść.

Kampanię promocyjną Toruńskiej Bazy Wolontariatu przygotowało Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Realizatorem filmu jest Slash Films.  

 

 

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich