Wspieram, bo TU mieszkam!

11

Prezydent Miasta Torunia zachęca do przekazywania jednego procenta podatku dochodowego lokalnym organizacjom pozarządowym. Torunianie coraz częściej wspierają lokalne organizacje pożytku publicznego.

Przynajmniej raz w roku, w bardzo prosty sposób, możemy wesprzeć działalność toruńskich organizacji pozarządowych.

Przy rocznym rozliczeniu podatku od osób fizycznych możemy 1% jego wysokości przeznaczyć na wybraną organizację pożytku publicznego. Może to zrobić każda osoba fizyczna, rozliczająca się według skali podatkowej (bez względu na źródło przychodu), podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Mogłoby wydawać się, że ten 1% to bardzo niewiele, a jednak…

Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z tej formy wsparcia organizacji - za 2017 r. przekazali organizacjom pozarządowym (za pośrednictwem I oraz II Urzędu Skarbowego) ponad 3,6 mln złJednak znaczną część tej kwoty otrzymały organizacje ogólnopolskie - tylko 1 mln zł otrzymały toruńskie podmioty sektora pozarządowego.

Kwota z "1%" za rok 2018, który torunianie przekazali organizacjom pożytku publicznego to ponad 3,5 mln zł. Blisko połowę tej kwoty (ponad 1,7 mln zł) otrzymały toruńskie organizacje. Mieszkańcy Torunia coraz częściej zauważają i doceniają działalność lokalnych organizacji pożytku publicznego.

W miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl można znaleźć aktualny wykaz toruńskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do korzystania z 1% podatku dochodowego.

Z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. może skorzystać w tym roku 91 toruńskich organizacji, mających status organizacji pożytku publicznego – aktualna lista do pobrania - TUTAJ.

Zachęcamy toruńskie organizacje OPP do przesyłania do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia (pod adres e-mail: m [dot] skibickaatum [dot] torun [dot] pl) informacji o prowadzonej działalności. Zamieszczona zostanie ona w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl. Będzie to podpowiedź dla tych mieszkańców Torunia, którzy jeszcze nie zdecydowali komu przekażą swój 1%.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich