Telefoniczny dyżur Operatora - druga sobota miesiąca

111

Wyjątkowo w drugą sobotę miesiąca tj. 9 listopada 2019 roku, Operator dyżurować będzie telefonicznie między godziną 9:00 - 15:00 pod nr telefonu +48 502 766 644. 

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich