TCAL 2.Piętro nadal zamknięte!

2222

Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro z uwagi na stan epidemii nadal pozostaje zamknięte. Centrum dla odwiedzających będzie nieczynne w okresie 01 – 13.04.2020 r. Organizowane wydarzenia zgodnie z decyzją Operatora zostają odwołane.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich