Szkoła Liderów bezpłatnie dla organizacji pozarządowych!

111

SZKOŁA LIDERÓW to warsztaty i wszelka działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez Edukację liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Zadanie realizowane jest przez Fundację Scientia Thorunensia z siedzibą w Toruniu. będzie prowadzone w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13.

W ramach realizowanego zadania odbędzie się 40 warsztatów prowadzonych przez doświadczonych prelegentów. Będą one prowadzone od lipca do listopada 2019 r.

Celem zadania jest min. nabycie przydatnej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych przez uczestników warsztatów, integracja osób zaangażowanych w działalność na rzecz miasta Torunia, położenie podstaw pod kompetencje regionalnych liderów konkretnych dziedzin, których będą dotyczyć przeprowadzane warsztaty oraz podniesienie świadomości uczestników warsztatów.

Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.

HARMONOGRAM: https://www.torunskanauka.pl/aktualnosci/

ZAPISY: https://www.torunskanauka.pl

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich