Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych!

światowy dzień

Dzień trzeciego sektora (bo tak nazywane są organizacje pozarządowe) to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością NGO-sów. Dziękujemy organizacjom pozarządowych za ogromną pracę wykonaną na rzecz społeczeństwa! 

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.

Dla wszystkich zrzeszonych w organizacjach pozarządowych życzenia pomyślności, łatwych początków oraz pozytywnych zakończeń wszelkich inicjatyw społecznych!

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich