Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. - I etap konsultacji

1

ZAPRASZAMY!
Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń
z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. - I etap konsultacji

Termin i miejsce spotkania:

26 czerwca 2019 r., godz. 16.00

Centrum Kulturalno – Kongresowe JORDANKI  (sala konferencyjna)

Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń

 

Formuła spotkania:

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych – branżowych (spotkania stolikowe organizacji działających w tym samym obszarze – sferze pożytku publicznego):

  1. kultura,
  2. sport i rekreacja,
  3. promocja miasta i turystyka, środowisko,
  4. rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,
  5. ochrona zdrowia i niepełnosprawność,
  6. seniorzy,
  7. dodatkowo – oferta/regulamin funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej
    2. Piętro (doświadczenie użytkowników).

Uczestnicy deklarują swój udział w pracach jednej z wyżej zaproponowanych grup roboczych.

Zasady spotkania:

Uczestnicy spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych. Prace grupy roboczej prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora pozarządowego). Na początku spotkania gospodarze stolików przedstawiają uczestnikom omawiane zagadnienie. Grupy prowadzą dyskusje na zadany temat. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego.

Uwaga:

W zaproszeniu uwzględniona zostanie możliwość zgłaszania ew. innych/dodatkowych tematów -
do dnia 19 czerwca br. do godz. 13.00  na adres mailowy: m [dot] skibickaatum [dot] torun [dot] pl.

Zgłoszenia na spotkanie - do dnia 24 czerwca br. (kontakt:  p. Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, tel. 56 611 87 24,
e-mail: m [dot] skibickaatum [dot] torun [dot] pl).

 

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich