Skorzystaj z darmowej pomocy! Szkolenia, porady i konsultacje!

1

Masz problem w organizacji? Chcesz założyć stowarzyszenie lub fundację? Skorzystaj z darmowej pomocy!

Ośrodek TŁOK i Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczników z Torunia do korzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa w 2. Piętrze.

Od lutego br. w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro będzie można korzystać z bezpłatnej pomocy doradców i trenerów ze Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. Oprócz szkoleń przewidziane są dla wszystkich zainteresowanych tematyką NGO's również indywidualne konsultacje projektowe. 

 

 

DLA KOGO?

Szkolenia i doradztwo są skierowane do mieszkańców Torunia:

 • zrzeszonych w organizacjach pozarządowych,
 • działających w grupach inicjatywnych planujących założyć organizację pozarządową na terenie i na rzecz Gminy Miasta Toruń,
 • wolontariuszy zaangażowanych w działalność społeczną na terenie i na rzecz Gminy Miasta Toruń.
   

KIEDY?

Co miesiąc organizowane będą bezpłatne szkolenia.

Tematy szkoleń w lutym i marcu:

 • 23 luty – „Jak napisać projekt i poprawnie go rozliczyć”

Na szkoleniu dowiecie się, jak poprawnie sformułować cele, rezultaty, harmonogram, budżet itp.; część szkolenia ma charakter warsztatowy – uczestnicy przy wsparciu trenera przygotowują założenia swoich projektów.

Uwaga! Rekrutacja na szkolenie zakończona.

 • 9 i 23 marca – „Jak zbudować silną markę organizacji – skuteczne działania komunikacyjne w Internecie (strony www, media społecznościowe, aplikacje multimedialne, reklama płatna)”

Dwa szkolenia we współpracy z Przestrzeń from Facebook i Fundacja TechSoup w ramach Akademii Dobrej Komunikacji – ogólnopolskiego projektu pomagającemu organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z całej Polski usprawnić swoją komunikację, marketing i działania public relations.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Szkolenie 9 marca https://4adk-kujawskopomorskie.evenea.pl/

Szkolenie 23 marca https://5adk-kujawskopomorskie.evenea.pl/

Informacje o kolejnych terminach i tematach szkoleń będą regularnie zamieszczane w aktualnościach na stronie www.tlok.pl, www.2pietrotorun.pl oraz w mediach społecznościowych.

DORADZTWO

Doradztwo ogólne:

 • rejestrowanie organizacji,
 • przygotowanie statutu, zmiany w statucie,
 • podejmowanie działalności odpłatnej i gospodarczej w ramach NGO,
 • kwestie formalno-prawne związane z wolontariatem,
 • doradztwo grupowe dla grup branżowych, tematycznych np. sport, kultura,
 • konsultacje wniosków o grant „Inicjuj z FIO na start”

Doradztwo specjalistyczne:

 • Doradztwo księgowe
 • Doradztwo prawne, w tym kwestie związane z wolontariatem
 • Konsultacje wniosków o dofinansowanie – doradztwo w zakresie pisania projektów
 • Możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych – wsparcie w wyszukaniu źródeł finansowania, skąd pozyskać środki finansowe oraz zasoby na potrzeby realizacji działań społecznych, pomoc w wyborze adekwatnych źródeł zewnętrznych, możliwości związane z rozwijaniem działalności odpłatnej i gospodarczej w ramach NGO (ekonomizacja działań NGO).
 • Odpowiedzialne zamówienia publiczne – potencjalne źródło finansowania NGO - gdzie szukać, jak korzystać.
   

JAK SKORZYSTAĆ?

Chęć skorzystania z doradztwa należy zgłaszać drogą mailową na rozwojattlok [dot] pl.

W mailu proszę podać nazwę organizacji lub/i imię i nazwisko osoby/osób z grupy inicjatywnej oraz w 1-2 zdaniach opisać problem do skonsultowania.

UWAGA! Aby umówić się na doradztwo specjalistyczne, należy wcześniej spotkać się z doradcą ogólnym.

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

tel. 56 655 50 22

rozwojattlok [dot] pl

www.tlok.pl

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich