Program współpracy z NGO na 2022 rok

Zdjęcie stockowe

18 listopada Rada Miasta Torunia przyjęła Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Sam program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz GMT i mieszkańców miasta. Program uchwalany jest co roku.

Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych znacząco wpływa na rozwój miasta i jakość życia jego mieszkańców, aktywizuje społeczność lokalną oraz sprzyja budowaniu odpowiedzialności społecznej. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby funkcjonować bez aktywności obywatelskiej przejawiającej się we wszechstronnych inicjatywach.

Podmioty pozarządowe są znaczącym partnerem miasta w podnoszeniu jakości życia mieszkańców Torunia, a nadrzędnym celem obu sektorów: samorządowego i pozarządowego jest realizacja potrzeb społeczności lokalnej.

Dokument do pobrania jest dostępny tutaj:

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich