Poznajmy się !

TCAL 2Piętro

Od 12 października w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro rozpocznie się cykl spotkań dla organizacji pozarządowych.

Toruńska Rada Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Urzędem Miasta Torunia zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych na cykl spotkań tematycznych. Organizatorom zależy na rozmowie, wymianie doświadczeń, omówieniu kwestii problemowych z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w swojej działalności na co dzień.

Bywa, że w codziennej gonitwie brakuje nam czasu na rozwiązanie problemu, inspirację, swoistą wymianę myśli czy doświadczeń z osobami, które zajmują się podobną tematyką lub mają tak samo, albo podobnie. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, RDPP zaplanowała spotkania w ośmiu obszarach tematycznych.

Tematem pierwszego spotkania 12 października 2023 o godz. 16:00 będzie wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie.

Kolejne zaplanowane spotkania obejmują następujące tematy:
•    09.11.2023 -  ZDROWIE PSYCHICZNE
•    07.12.2023 - OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
•    11.01.2024 - KULTURA
•    08.02.2024 - SENIORZY
•    07.03.2024 - SPORT
•    11.04.2024  - EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
•    16.05.2024  - WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Do pobrania

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich