Ponad 1000h wynajmu zasobów w TCAL 2.Piętro!

111

Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro udostępnia zasoby od niespełna roku, a już dziś jednostka może się pochwalić ponad 1000 godzin wynajmu! Miejsce rozpoznawalne jest wśród odbiorców oraz postrzegane,
nie tylko jako nowoczesna przestrzeń dla ngo, ale przede wszystkim jako gwarant bezpieczeństwa sprawnego prowadzenia organizacji pozarządowej.

Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro zostało otwartew dniu 13 listopada 2018 r. Jego misją jest wspieranie aktywności mieszkańców Torunia zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, realizujących zadania własne gminy oraz w grupach inicjatywnych. Rozpoczynając funkcjonowanie jednostki, operator wyznaczył sobie dwa główne cele do zrealizowania: stworzyć wysoką jakość usług dla III sektora oraz przeprowadzać bezpiecznie przez proces rejestracji i rozwoju organizacji pozarządowych na terenie miasta. Narastająca liczba użytkowników korzystających z oferty jednostki w pełni oddaję poziom zrealizowania wyznaczonych założeń.

Z nowego miejsca skorzystały już takie organizacje jak: Fundacja Woman, Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego, Fundacja Architekci Wyobraźni, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie TŁOK czy Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej. Obecnie podczas 1000 godzin wynajmu przeznaczonego na warsztaty, spotkania i porady, TCAL 2.Piętro odwiedziło ponad 1100 uczestników.

Zainteresowane ofertą organizacje uzyskają informacji na stronie www.2pietrotorun.pl, a także pod numerem 56 611 89 26.

Jednostka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 oraz w każdą sobotę od 9:00 do 17:00. Dla wszystkich zainteresowanych dyżury pomocy prawnej oraz księgowej dostępne są dla NGO w pierwszą sobotę miesiąca od 10:00 do 12:00.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich