Młodzież aktywna społecznie

111

Trwa nabór do projektu wolontariackiego, organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

W projekcie pn. „Młodzież aktywna społecznie” udział wziąć może 20 osób. Są jeszcze wolne miejsca.

W projekcie udział mogą wziąć osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, które dotąd nie były aktywne lub w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

Formy realizowane w ramach projektu:
- wolontariat,
- warsztaty grupowe z psychologiem,
- indywidualna sesja z coachem,
- pośrednictwo pracy.

Uczestnicy warsztatów z psychologiem otrzymają stypendium szkoleniowe.

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania pokojach nr 35-37 (II piętro) w siedzibie PUP przy ul. Mazowieckiej 49a oraz na stronie internetowej - LINK. Po wypełnieniu należy złożyć je w pokojach nr 35-37 (II piętro) w siedzibie Urzędu.
 
Dane kontaktowe realizatora:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a
tel. 56 658 02 16
e-mail: m [dot] bogackaatmuptorun [dot] praca [dot] gov [dot] pl

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich