To już 2 miesiące Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro!

1

To już 2 miesiące Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro! Inkubator dla organizacji pozarządowych przyciąga coraz więcej zainteresowanych zyskując miano nowoczesnego miejsca wsparcia dla NGO.

Nowy inkubator dla NGO ma wspierać aktywność mieszkańców Torunia zrzeszonych w grupach inicjatywnych, realizujących zadania własne gminy, w szczególności młodych (maksymalnie dwuletnia działalność) i nieposiadających bazy lokalowej. Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro umożliwia m.in. dostęp do miejsca pracy i spotkań, sprzętu konferencyjnego  i biurowego: skanera, kopiarki, drukarki, rzutnika multimedialnego, komputerówz dostępem do Internetu, miejsca na korespondencję w postaci zamykanych szafek na dokumenty, a także adresu na cele rejestracyjne organizacji.

Kiedy rok temu przygotowywaliśmy koncepcję tego miejsca, wierzyliśmy, że spotka się ono z dużym zainteresowaniem. - mówi Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. – Organizacje pozarządowe potrzebują miejsca na swoją działalność. TCAL 2.Piętro odpowiedziało na wszystkie ich potrzeby.

Z nowego miejsca skorzystały już takie organizacje jak: Fundacja Woman, Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego, Fundacją Architekci Wyobraźni czy Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej. Obecnie z jednostką porozumienia zawarło już 12 podmiotów, a odwiedziło ponad 200 uczestników.

To świetne rozwiązanie. Miejsce w którym można przeprowadzić warsztaty i to za symboliczną opłatą. To bardzo ważne dla organizacji, które utrzymują się wyłącznie ze składek członkowskich. – mówił Piotr Marach, prezes zarządu Stowarzyszenia Marmel – Specjalistyczne wyposażenie i adaptacja budynku dla niepełnosprawnych to dla nas konieczność. TCAL 2.Piętro sprostało temu zadaniu.

Na zainteresowane organizacje czekają pomieszczenia gotowe do rezerwacji: sala kanapowa przeznaczona na spotkania nieformalne, sala warsztatowa przeznaczona na warsztaty i szkolenia, sala skrzynkowa z regałami
na korespondencję z zamkami szyfrowymi, sala komputerowa, przeznaczona do pracy przy biurkach, pokój zwierzeń do spotkań indywidualnych i doradztwa oraz pomieszczenie socjalne.

Na bazie dotychczasowych doświadczeń, w oparciu o analizy i opinie użytkowników wprowadzone zostaną zmiany w regulaminie użytkowania zasobów, wskutek których korzystanie z Centrum będzie jeszcze wygodniejsze. Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro zapowiedziało również wsparcie dla wolontariuszy. Zostanie utworzona ogólnodostępna baza wolontariatu, a zainteresowane osoby będą mogły odbyć szkolenia w jednostce.

Zainteresowane ofertą organizacje uzyskają informacji na stronie www.2pietrotorun.pl, a także pod numerem 56 611 89 26.

Jednostka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca od 9:00 do 15:00. Dla wszystkich zainteresowanych dyżury pomocy prawnej oraz księgowej dostępne będą dla NGO w pierwszą sobotę miesiąca od 10:00 do 12:00.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich