Fundusze dla NGO

NGO

Rusza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w roku 2021. Oferty można składać do 26 lutego 2021 r., (w wersji papierowej z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanym z witkac.pl do CWB do godz. 14.00). Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu koordynuje konkursy numer 19 i 20.

Konkurs nr  2021/19 
NAZWA ZADANIA: 
PROMOCJA ZATRUDNIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 

Konkurs nr 2021/20  
NAZWA ZADANIA: 
ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Na realizację obu zadań przeznacza się łączną kwotę w wysokości 110.000,00 zł brutto.
 
W 2021 r. nadrzędnym celem realizacji zadań publicznych w ramach ww. konkursów będzie przeciwdziałanie pogłębianiu się kryzysu ekonomicznego, a także wspomaganie procesu ożywienia gospodarczego, w tym: wspieranie promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności, jak również tworzenie warunków utrzymania inicjatyw gospodarczych i społecznych poprzez działania edukacyjne, dla poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Niniejsze założenia zgodne są z zapisami Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. Szczegółowe informacje i nowe zasady procedury konkursowej i realizacji zadań publicznych znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.
 
Warunkiem przystąpienia do konkursów jest przygotowanie i złożenie oferty  na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl (KLIKNIJ)  oraz złożenie potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną, w terminie do dnia 26.02.2021 roku. Termin ten musi zostać zachowany dla wersji papierowej, jak i elektronicznej. 

Szczegóły:  kliknij, by przejść do strony ORBITORUŃ  
 
W przypadku pytań dotyczących wypełniania oferty w systemie, proszę korzystać z pomocy generatora WITKAC lub pod tel. 59 8154110.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich