Dyżur operatora TCAL 2.Piętro

11

Postanowienia noworoczne? Załóż Stowarzyszenie lub Fundację!

Sobota to dzień otwarty dla odwiedzających TCAL 2.Piętro. Wszystkich zainteresowanych ofertą jednostki zapraszamy na konsultację i zapoznanie się z zasobami Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro.

Masz pytania i wątpliwości w sprawie organizacji pozarządowej? Wyjaśnimy:

  •     prawa stowarzyszeń i fundacji,
  •     działalności pożytku publicznego i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego,
  •     procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  •     postępowania rejestrowego (KRS),
  •     dostępu do informacji publicznej,
  •     prawa autorskiego i ochrony danych osobowych,
  •     księgowości ngo.

Dyżur Operatora trwać będzie od godziny 9:00 do godziny 15:00 w najbliższą sobotę tj. 4.01.2020 r.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich