Dotacje dla NGO!

11

Znamy wyniki otwartych konkursów ofert dla NGO na rok 2020, dla zadań prowadzonych przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przeprowadziło, w ramach otwartego konkursu ofert, nabór wniosków na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:  

Konkurs 28.1

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Konkurs 28.2

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Konkurs 28.3

Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

Konkurs 29

Wzmocnienie kompetencji przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych.

Nabór ofert trwał do dnia 31.12.2019 r.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 lutego 2020 roku zatwierdzono następujące kwoty dotacji dla 11 projektów o charakterze gospodarczo-społecznym:

KONKURS 28, zadania 28.1, 28.2, 28.3:

1. Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” w Toruniu   

27 Forum Gospodarcze Welconomy                                                                                 65 000,00 zł

2. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu             

Konferencja – Firma Przyszłości                                                                                        43 000,00 zł

3. Fundacja Przedsiębiorczy Toruń             

Startupowa rewolucja Toruń 2019 - edycja 7                                                                 15 000,00 zł

4. Fundacja Przedsiębiorczy Toruń             

Inwestujemy w najlepsze toruńskie startupy i firmy - 5 konkurs na biznes                18 000,00 zł

5. Centrum Integracji Społecznej CISTOR

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych                         17 000,00 zł

6. Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA UMK         

5 edycja Projektu #Więcej                                                                                                     5 000,00 zł

7. Instytut Wspierania Nowych Technologii

Rozwój techniki i nowoczesnych technologii                                                                     7 000,00 zł

8. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń

Fotowoltaika sposobem na oszczędność energii i ochronę środowiska                        7 000,00 zł

9. Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Not Rada Toruńska

Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia                                                                          6 000,00 zł

KONKURS 29:

10. Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw

Pozarządowych „TŁOK” PRO NGO - wiedza na START                                                    12 000,00 zł

11. Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”

ZIELONE ŚWIATŁO dla Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”                                          8 000,00 zł

Łączna kwota udzielonego wsparcia to: 203 000,00 zł brutto.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich