Darmowe szkolenia dla liderów NGOs!

11

Fundacja Scientia Thorunensia z siedzibą w Toruniu zaprasza do udziału w darmowych szkoleniach! Zadanie publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej przez Edukację Liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadanie realizowane jest przez Fundację Scientia Thorunensia z siedzibą w Toruniu prowadzone jest w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13. 

W ramach realizowanego zadania odbędzie się 40 warsztatów prowadzonych przez doświadczonych prelegentów. Są one prowadzone od lipca do listopada 2019 r. We wrześniu odbędą się m.in. szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. Piotr Szefer (trener wystąpień publicznych, spiker Reprezentacji Polski w piłce nożnej, prezenter telewizyjny), którego klientami są m.in. Orlen, Jeronimo Martins, Polski Związek Piłki Nożnej, Benefit System, Parlament Studentów RP czy też Uniwersytet Jagielloński poprowadzi dla Państwa warsztaty z komunikacji niewerbalnej, wystąpień publicznych oraz sztuki wygrywania sporów. Oprócz tego odbędą się szkolenia związane z kwestiami prawnymi prowadzenia stowarzyszeń, prawa spółek, czy też aspektami związanymi z miastem Toruń.

Celem zadania jest m.in. nabycie przydatnej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych przez uczestników warsztatów, integracja osób zaangażowanych w działalność na rzecz miasta Torunia, położenie podstaw pod kompetencje regionalnych liderów konkretnych dziedzin, których będą dotyczyć przeprowadzane warsztaty oraz podniesienie świadomości uczestników warsztatów.

Szkolenia wrzesień:

Skuteczna komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych (Piotr Szefer) – 14.09.2019 r. godz.  10:00 – 11:30

Profesjonalne wystąpienia publiczne – sztuka prezentacji i przekonywania (Piotr Szefer) – 14.09.2019 r.  godz. 11:45-13:15

Erystyka, czyli sztuka wygrywania sporów (Piotr Szefer) – 14.09.2019 r. godz. 13:30-15:00

Prawo spółek w praktyce – prosta spółka akcyjna, problemy i zagrożenia (Bartłomiej Rosiak) 19.09.2019 r.  godz. 18:00-19:30

Rola lokalnych społeczności w procesie planowania zmian (Paweł Kołacz) - 21.09.2019 r. godz. 10:00 - 13:00 r.

Miasto zwarte, kompaktowe, czyste zielone i Zrównoważone, czyli Toruń XXI wieku (Paweł Kołacz) - 21.09.2019 r., godz. 13:30 – 16:30

Aspekty prawne działalności stowarzyszeń (Wojciech Kiełbasiński) - 26.09.2019 r. godz. 16:00-17:30

Stowarzyszenie jako mechanizm integracji lokalnych społeczności (Bartłomiej Rosiak) - 26.09.2019 r. godz. 17:45-19:15

Współczesne wyzwanie stojące przed lokalnym samorządem w tym m.in. starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zwiększenie aktywności (Paweł Kołacz) - 28.09.2019 r. godz. 10:00 - 13:00.

Rady Okręgów w Toruniu, do czego są nam potrzebne osiedlowe jednostki pomocnicze (Paweł Kołacz) - 28.09.2019 r. godz. 13:30 - 16:30.

Wstęp na szkolenia jest bezpłatny. Zapisywać będzie można się za pośrednictwem strony internetowej www.torunskanauka.pl.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich