Darmowe porady dla NGO!

orad

Działasz w organizacji pozarządowej na terenie Torunia i zmagasz się z jakimś problemem? Chcesz założyć stowarzyszenie lub fundację? Skorzystaj z darmowej pomocy!

Ośrodek TŁOK i Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczników z Torunia do korzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa w 2. Piętrze.
 

DLA KOGO?
Bezpłatne szkolenia i doradztwo są skierowane do mieszkańców Torunia:

 • zrzeszonych w organizacjach pozarządowych,
 • działających w grupach inicjatywnych planujących założyć organizację pozarządową na terenie i na rzecz Gminy Miasta Toruń,
 •  wolontariuszy zaangażowanych w działalność społeczną na terenie i na rzecz Gminy Miasta Toruń.

GDZIE?
Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, ul. Marii Konopnickiej 13 w Toruniu

DORADZTWO

 • doradztwo księgowe
 • doradztwo prawne, w tym kwestie związane z wolontariatem
 •  konsultacje wniosków o dofinansowanie – doradztwo w zakresie pisania projektów
 •  możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych – wsparcie w wyszukaniu źródeł finansowania, skąd pozyskać środki finansowe oraz zasoby na potrzeby realizacji działań społecznych, pomoc w wyborze adekwatnych źródeł zewnętrznych, możliwości związane z rozwijaniem działalności odpłatnej i gospodarczej w ramach NGO (ekonomizacja działań NGO).
 • odpowiedzialne zamówienia publiczne – potencjalne źródło finansowania NGO - gdzie szukać, jak korzystać

JAK SKORZYSTAĆ?
Chęć skorzystania z doradztwa należy zgłaszać drogą mailową na adres rozwojattlok [dot] pl.
W mailu proszę podać nazwę organizacji lub/i imię i nazwisko osoby/osób z grupy inicjatywnej oraz w 1-2 zdaniach opisać problem do skonsultowania.

SZKOLENIA
Zapraszamy także na bezpłatne szkolenia dot. następujących tematów:

 • Przygotowywanie ofert realizacji zadań publicznych
 •  Aspekty finansowe i rachunkowe działalności w III sektorze
 • ABC współpracy z wolontariuszami

Informacje o terminach powyższych szkoleń będą pojawiać się na stronie internetowej Stowarzyszenia TŁOK www.tlok.pl
 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

Więcej informacji:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
tel. 56 655 50 22
rozwojattlok [dot] pl
www.tlok.pl

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich