Aktualizacja regulaminu! Nowe godziny pracy Biura Operatora

1

Od 18 listopada 2021 r. zarządzeniem Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej wprowadziło zaktualizowany regulamin korzystania z zasobów jednostki oraz zmiany godzin pracy Biura Operatora TCAL 2.Piętro.

Masz założoną organizację pozarządową i chcesz użytkować zasoby Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro? Planujesz założyć NGO i potrzebujesz wskazać adres siedziby swojej działalności? Dowiedz się jakie zmiany wprowadzono w regulaminie użytkowania zasobów TCAL!

 

Do pobrania nowe dokumenty

 

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich