Aktualizacja regulaminu! Jak podpisać umowę współpracy z Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro?

umowa współpracy

Od dziś zarządzeniem Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej wprowadziło zaktualizowany regulamin korzystania z zasobów jednostki oraz zaktualizowane specjalne zasady korzystania z zasobów w oparciu o obowiązujące wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa  i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19.

Masz założoną organizację pozarządową i chcesz użytkować zasoby Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro? Planujesz założyć NGO i potrzebujesz wskazać adres siedziby swojej działalności? Dowiedz się jakie zmiany wprowadzono w regulaminie użytkowania zasobów TCAL!

Poniżej przypominamy schemat zawierania umowy współpracy z TCAL 2.Piętro.

 

Do pobrania nowe dokumenty:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW TCAL 2.PIĘTRO

WNIOSEK O ZAWARCIE POROZUMIENIA

schemat współpracy

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich