2.Piętro w 2021 roku

Logotyp 2P

Centrum Wsparcia Biznesu - operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro podsumowało kolejny rok funkcjonowania inkubatora.

Stowarzyszenia, fundacje, a także grupy inicjatywne bardzo chętnie korzystały z zasobów TCAL 2.Piętro w mijającym - 2021 roku. Podpisano 49 nowych porozumień, w przestrzeniach inkubatora zorganizowano 436 wydarzeń, a pomieszczenia były wynajmowane przez 1531 godzin.

Od początku funkcjonowania przestrzeni dla toruńskich NGO wartości te wyglądają imponująco. Podpisano 261 porozumień, odbyło się 938 wydarzeń, a pomieszczenia wynajmowane były przez 3517 godzin. Dane te wskazują na dużą popularność inkubatora wśród organizacji pozarządowych.

Mimo dużego zainteresowania, operator stale podejmuje działania mające na celu utrwalenie rozpoznawalności TCAL 2.Piętro. W mijającym roku można do nich zaliczyć między innymi: dystrybucję materiałów promocyjnych – drukowanych, elektroniczny newsletter do bazy NGO, sponsorowaną kampanię reklamową w mediach społecznościowych, promowanie wolontariatu wraz z ofertą inkubatora na lekcjach przedsiębiorczości on – line w szkołach, emisję filmu promocyjnego na miejskich portalach, serwisach internetowych i kanale YouTube, spot emitowany w lokalnej stacji radiowej w trakcie przygotowań do konkursów dla NGO na rok 2022, czy też aktualizację materiałów promocyjnych TCAL 2.Piętro, które dystrybuowane będą w kolejnym roku.

W 2021 roku zwiększyła się też funkcjonalność inkubatora. Operator zadecydował o udostępnieniu kolejnej przestrzeni o powierzchni 30 m2 - sali biurowej, w pełni wyposażonej, doskonale sprawdzającej się do pracy organizacyjnej, a także do obsługi klientów odwiedzających daną organizację.

Od 13 listopada 2019 r. funkcjonuje Toruńska Baza Wolontariatu, promująca tematykę wolontariatu – utworzona jako zintegrowana zakładka na stronie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnego 2.Piętro. Obecnie posiada 15 wydarzeń poszukujących wsparcia oraz 260 aktywnych wolontariuszy.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich