15-lecie toruńskiego Forum

15-lecie toruńskiego Forum

Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowano w tym roku po raz 15. Jubileuszowa edycja spotkania reprezentantów NGO-sów działających na terenie miasta odbyła się 19 listopada 2018 roku w Dworze Artusa.

Forum to doroczne spotkanie organizacji pozarządowych, które służy przede wszystkim wymianie doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk. Spotkanie w Dworze Artusa otworzył prezydent Torunia Michał Zaleski

Najcenniejsza wartość tego spotkania to ożywienie społeczne. 1149 organizacji pozarządowych, które działają w naszym mieście, to dziesiątki tysięcy osób w to zaangażowanych. Oni chcą dać coś z siebie, działając bezinteresownie, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Tylko po to, aby życie w Toruniu było ciekawsze i bardziej różnorodne – czy to w świecie rekreacji, ochrony zdrowia, sportu czy kultury. Miasto wspiera finansowo te organizacje i dzięki temu mogą one realizować swoje interesujące pomysły, z radością co roku przeznaczamy coraz więcej środków na wsparcie projektów realizowanych przez NGO-sy. W 2018 roku zorganizowaliśmy dla nich aż 40 konkursów na realizację zadań gminy, o łącznej wartości 34 mln złotych – mówił prezydent podczas oficjalnego otwarcia forum.

Spotkanie, które poprowadzili Aleksandra Łukomska-Smulska i Paweł Piotrowicz, tradycyjnie miało charakter roboczy – w programie wydarzenia zorganizowanego we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia znalazły się cztery warsztaty szkoleniowe.

Podczas warsztatów uczestnicy forum mogli dowiedzieć się m.in.: jak zdefiniować i zweryfikować rezultaty zadania publicznego i jak je zmierzyć po zakończonym działaniu oraz w jaki sposób szukać prywatnych darczyńców organizacji i jak przygotować skuteczną zbiórkę darowizn w internecie.

Uczestnikom wydarzenia przedstawiono także ofertę otwartego kilka dni temu Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, którego operatorem jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Nie zapomniano jednak o jubileuszowym charakterze spotkania. W przerwie kawowej na wszystkich czekał słodki poczęstunek – okolicznościowy tort z logo Forum.

Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych organizowane jest od 2003 roku. Wtedy w Toruniu funkcjonowało 550 fundacji i stowarzyszeń, obecnie jest ich 1149.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich